Sklep KLEKS Art. szkolne, papiernicze i edukacyjne
Twój koszyk jest pusty

Nowa strona sklepu KLEKS

Zapraszmy do zakupów na naszą nowa strone!

 

www.kleks.com.pl

Błąd 404 - Nie ma takiej strony!

RODO - dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest FIRMA MB-WB S.C. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Krzywoustego nr 25 operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.kleks.net.pl/sklep.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub listownie na adres 80-360 Gdansk ul. B. Krzywoustego nr 25

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi poprzez nasz sklep internetowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą FIRMĘ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w w naszym sklepie internetowym ;
zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
obsługi reklamacji w naszym sklepie internetowym w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zapewnienie obsługi usług płatniczych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres email, login, hasło, telefon adres wysyłkowy oraz informacji o firmie i jej adresie oraz nr NIP (w przypadku konta dla firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec naszej FIRMY w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez naszą FIRMĘ ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz poprzez nasz sklep internetowy czyli podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze i transportowe .

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe jak wyżej lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza FIRMA zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie Twoje dane nie podlegają profilowaniu. Są przetwarzane tylko w celu zrealizowania złożonego zamówienia.

Regulamin

Informacja ogólna

Sklep KLEKS jest własnością firmy:
MB-WB S.C.
ul. B.Krzywoustego 25/8
80-360 Gdańsk

zwany dalej sprzedającym .
Nr.wpisu CEIDG : WSO-III.7330.19960.2018. JR przez Prezydenta Miasta Gdańska
REGON: 381702362, NIP : 584-277-92-45

Przedmiot działalności gospodarczej:
47.78Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Kontakt:
tel. 789-296-110
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona danych osobowych

Sklep KLEKS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Udostępnione dane osobowe będą nam jedynie służyć do realizacji zamówień. Zgodnie z ustawą klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, oraz do zażądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Jak zamawiać?

Dokonywanie zakupów w sklepie https://www.kleks.com.pl możliwe jest tylko drogą elektroniczną. Sklep nie przyjmuje zamówień przez telefon, fax itp. Jako zamówienie rozumie się poprawnie wypełniony formularz zamówienia na stronie Sklep KLEKS i potwierdzenie zgodnie z instrukcjami.
Sklep KLEKS nie wymaga rejestracji do złożenia zamówienia.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep internetowy www.kleks.net.pl realizuje wyłącznie zamówienia składane przez osoby fizyczne, pełnoletnie lub osoby prawne - zwane dalej kupującymi.

Ceny, oferta, dowody zakupu, koszty:

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sklep KLEKS wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy cen produktów wystawionych na sprzedaż w ramach serwisu internetowego www.kleks.net.pl .W przypadku błędnego wpisania ceny produktu wystawionego na sprzedaż sprzedający rości sobie prawo do zmiany błędnej ceny na cenę właściwą nawet po złożeniu oferty kupna przez kupującego. W takim przypadku sprzedający ma obowiązek poinformować klienta o zmianie błędnie podanej ceny produktu, a kupujący ma prawo wycofać się ze złożonej oferty kupna.
Produkty zamieszczone w sklepie nie stanowią bazy magazynowej, zatem nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Do zamówionego towaru doliczany jest koszt opakowania, zabezpieczenia i wysyłki towaru. Koszt jest obliczany i wyświetlany przed zatwierdzeniem zamówienia.
Do towaru dodawany jest zawsze dowód zakupu (paragon).
Sklep internetowy Sklep KLEKS MB-WB S.C. wystawia faktury VAT na życzenie klienta.

Warunki realizacji zamówienia:

Warunkiem realizacji zamówienia jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza danych teleadresowych. Bezwarunkowo ilość towarów na zamówieniu musi być większa od zera!.

Minimalna wartość zamówienia do wysyłki (bez kosztów wysyłki ) to 15 zł

Dostawa bez kosztów wysyłki powyżej (bez kosztów wysyłki ) to 250 zł

Sklep KLEKS zastrzega sobie prawo do kontaktu z zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia, jak również prawo do nie realizowania zamówień w przypadku wątpliwości dotyczących danych adresowych, niejasności zamówionych towarów, niemożliwości kontaktu z zamawiającym w celu wyjaśnienia niejasności.
W przypadku kiedy zamówienie nie może być w części lub całości zrealizowane, a klient dokonał przedpłaty z zamówienie na konto - różnica w kwocie niezrealizowanych towarów zostanie zwrócona na podane przez klienta konto w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku zapłaty przy odbiorze brakujące produkty z zamówienia nie zostaną ujęte na dowodzie zakupu.

Dostawa

Zamówione produkty wysyłamy na adres zamawiającego podany w formularzu. Jeśli zamówienie ma być wysłane pod dwa rożne adresy należy złożyć dwa oddzielne zamówienia. Jeśli zamówienie ma być wysłane na adres inny niż adres zamawiającego wtedy należy powiadomić sklep internetowy SKLEP KLEKS e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zamieścić informację w uwagach w formularzu zamówienia.
Artykuły takie jak tablice edukacyjne, brystole formatu A1, których rozmiar przekracza wymiary skrzynek paczkomatowych, wysyłane są kurieram lub poczta polską.

Sposób dostawy

Zamówione produkty wysyłamy do klientów za pośrednictwem

- Kuriera UPS
- Poprzez sieć PACZKOMATY (tylko artykuły nieprzekraczajce wymiarów skrzynek paczkomatowych)
- Kurier InPost
- Kurier InPost za pobraniem
- Poczta Polska

Minimalna wartość zamówienia do wysyłki (bez kosztów wysyłki ) to 15 zł
- możliwy jest odbiór osobisty w sklepie KLEKS

Czas i informacje o realizacji zamówienia

Po otrzymaniu zamówienia obsługa sklepu przystępuje do jego realizacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków zamawianych artykułów skontaktujemy się indywidualnie z klientem i powiadomimy o terminie realizacji. Dodatkowo o terminie wysyłki towaru informujemy oddzielnym mailem. W przypadku kiedy całość zamówienia nie może zostać zrealizowana, sklep zastrzega sobie prawo do wysłania zamówienia niepełnego oraz podanie kupującemu informacji o przewidywanym czasie dostarczenia brakującego produktu/ów na swój koszt lub zwrot nadpłaty na wskazane przez klienta konto.
Dostępność podana jest orientacyjna i może ulec zmianie.
W przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep Internetowy http://kleks.com.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 5 dni (pięciu), licząc od daty jej zawarcia.
Jeśli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 5 (pięć) dni, sklep SKLEP KLEKS ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry sklep http://kleks.com.pl zwróci klientowi należność za towar, w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Zwrot musi nastąpić na podany przez klienta numer konta bankowego.

Rezygnacja z zamówienia

W przypadku kiedy klient chce zrezygnować z zamówienia:
Płatnego przelewem: klient powinien poinformować sklep o rezygnacji zamówienia przed jego wysłaniem. W tym celu niezbędne jest podanie numeru konta bankowego oraz dane osoby która jest właścicielem konta w celu zwrotu dokonanej wpłaty. Tylko takie rezygnacje będą uznawane za wiążące. Jeśli zamówienie zostało przed rezygnacją zrealizowane lub zostało zrealizowane w części, zwrócona na konto zostanie różnica wynikająca z dokonanej zapłaty i zrealizowanych produktów.

Odstapienie od umowy sprzedaży towaru

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na formularzu zwrotu i przesłany na adres sklepu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

4. Zwrot towaru do Sklepu można dokonać przez nadanie przesyłki na adres :

Sklep KLEKS
Ul. B.Krzywoustego 25/8
80-360 Gdańsk

5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. dostarczenia Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

f. umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Zwrot należności klientom Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zwrot należności klientom

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:

a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;

b. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale Odstpienie od umowy sprzedaży towaru Regulaminu;

c. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami Odstpienie od umowy sprzedaży towaru Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie www.kleks.net.pl w Koncie Klienta, w szczegółach zamówienia, którego faktura korygująca dotyczy.

Formy zapłaty

Istnieje kilka form zapłaty za przesyłkę:
a/. Płatność przy odbiorze - Klient płaci za zamówienie w momencie jego odbioru w sklepie stacjonarnym 80-360 Gdańsk ul. B.Krzywoustego 25 pon - pią godz. 9 - 18, sobota 9-14, lub płatność przy odbiorze towaru dostarczonego przez kuriera InPost.

b/. Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności PAYU

c/. Przelew na konto: ING Bank Śląski 07 1050 1764 1000 0092 6166 2846
Wszelkie dane do przelewu zostaną przysłane drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia i wybrania tej formy zapłaty.

Zanim dokonacie Państwo płatności przelewem prosimy o zaczekanie na mailowe potwierdzenie dostępności towaru, które zostanie przysłane w ciągu 1h-24h.

Po potwierdzeniu dostępności oczekujemy 10 dni kalendarzowych na przelew. Jeśli nie odnotujemy przelewu w przeciągu 10 dni zamówienie jest automatycznie anulowane.

Koszty przesyłki

Opłata za pakowanie i przesyłkę zostanie wyświetlona przy realizacji zamówienia i jeżeli nie jest to odbiór osobisty w sklepie to koszt wysyłki wynosi :

- Kurier UPS                                           - Kwota 22zł
- PACZKOMATY                                       - Kwota 9,99zł (tylko artykuły nieprzekraczajce wymiarów skrzynek paczkomatowych)
- Kurier InPost                                        - Kwota 16zł
- Kurier InPost  (wysyłka za pobraniem)   - Kwota 18zł
- Poczta Polska                                       - Kwota 15zł

Opłata zostaje umieszczona na paragonie/fakturze do zamówienia.

Jeśli przesyłka nie dotrze?

Jeśli przesyłka nie dotrze w spodziewanym terminie prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel 789-296-110.

Jeśli przesyłka dotrze uszkodzona?

Klient w momencie odbioru zamówionego produktu ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika lub pracownika poczty - jeśli odbiór następuje w urzędzie pocztowym sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. W przypadku dostawy kurierem klient jest zobowiązany do rozpakowania przesyłki i sprawdzenia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Jedynie sporządzony na miejscu protokół szkody jest podstawą do reklamacji.

Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta?
Jeśli przesyłka zostanie nadana i nie zostanie odebrana przez adresata, wszelkie koszty powrotu przesyłki oraz jej ponownego nadania ponosi kupujący. W przypadku kiedy klient dokonał przedpłaty i nie odebrał przesyłki, zostanie ona nadana jedynie po uregulowaniu kosztów ponownej wysyłki oraz powrotu.

Reklamacje

Sklep KLEKS informuje, że odpowiada za niezgodność towaru z umową (rękojmia), jeżeli ta ujawni się przed upływem 2 lat do daty sprzedaży. Klient ma 2 miesiące, od momentu wykrycia niezgodności towaru z umową, na zgłoszenie reklamacji.
Jeśli towar nie posiada gwarancji producenta powinien być odesłany po wcześniejszym uzgodnieniu ze sklepem.
Adres do wysyłki reklamowanego towaru:
Sklep KLEKS MB-WB S.C.
ul. B.Krzywoustego 25
80-360 Gdańsk
Do reklamowanego towaru należy dołączyć opis reklamacji, oraz dowód sprzedaży.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Zwroty towarów

Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni liczonych od daty dostarczenia towaru. Zgodnie z Rozdziałem 2, Art.7 punktem pierwszym ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.)
Klient rezygnujący z zakupu powinien w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru przesłać listem poleconym pismo odstępujące od umowy sprzedaży oraz informację w jaki sposób i gdzie (np.numer konta) kwota za towar ma być zwrócona.

Warunki zwrotu

Przed zwrotem należy skontaktować się z obsługą sklepu mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i ustalić termin zwrotu towaru.
Towar zwracany musi być w stanie idealnym w oryginalnym pudełku i folii. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
Wszelkie rozliczenia wynikające ze zwrotów, wymiany i reklamacji winny być załatwione w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru.
Zwrotów dokonujemy przelewem bankowym na podane konto bankowe, lub przekazem pocztowym na podany adres w zamówieniu.

Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.
Dane techniczne prezentowane w opisach produktów pochodzą ze stron producentów. Sklep internetowy www.kleks.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Prosimy Państwa również o współpracę w celu usprawnienia działania sklepu dla Państwa wygody.

Mamy nadzieję, że powyższy regulamin skrupulatnie informuje o warunkach dokonania transakcji. Jeśli macie Państwo jednak dodatkowe pytania prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkie znaki firmowe, ilustracje produktów należą odpowiednio do ich właścicieli.
Zostały one użyte na stronach sklepu jedynie w celach informacyjnych.

COOKIES

Nasze strony wykorzystuj COOKIES w celach statystycznych i bezpieczeństwa. Więcej o COOKIES kliknij tutaj

RODO

Nasz sklep działa zgodnie w polityk bezpieczeństwa danych osobowych RODO. Więcej o RODO kliknij tutaj

Życzymy udanych zakupów!

Polityka plików cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i zbierania anonimowych informacji statystycznych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. Pliki cookies używane są również w celu utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu na forum), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  6. Usuwanie plików cookies: Każdy rodzaj przegladarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystajšc z poniższych linków: